Krátko

Cena vína

Cena vína

Ak nám povedia, že fľaša vína má hodnotu 10 eur a že víno, ktoré obsahuje, stojí o 9 eur viac ako nádoba

Koľko stojí víno a nádoba osobitne?

Riešenie

Balík stojí 50 centov a víno 9 eur s 50 centmi.