Podrobne

Koľko strán má kniha?

Koľko strán má kniha?

Na očíslovanie strán knihy sa použilo celkovo 2989 číslic. S vedomím, že prvá strana knihy je očíslovaná 1,

Aké je číslo poslednej strany knihy?

Riešenie

Strany 1 až 9 majú každá len jednu číslicu, takže na ich číslovanie budeme potrebovať celkom 9 číslic. Strany 10 až 99 (celkom 90) majú dve číslice, takže na ich číslovanie budeme potrebovať celkovo 90 * 2 = 180 číslic. Stránky 100 až 999 (celkom 900) potrebujú 3 číslice, takže celkovo potrebujeme 2 700 číslic. Pridali sme 2889 číslic, takže máme 100 číslic na vyjadrenie očíslovaných stránok štyrmi číslicami, ktorých celková hodnota bude 100/4 = 25 strán, od 1 000 do 1024, takže posledná strana knihy bude číslo 1024.