Články

Známka na skúšku

Známka na skúšku

Keď učiteľ opravil prvých šesť skúšok v triede, priemerná známka je 8,4 bodov. Pri korekcii siedmeho sa priemerné skóre zvýši na 8,5 bodu.

Aká známka ste dosiahli siedmu skúšku?

Riešenie

Siedma známka je 9.1.

Celkový počet prvých 6 skúšok je: 8,4 × 6 = 50,4.
Celkom 7 je: 8,5 x 7 = 59,5
Ak odpočítajú, získa sa poznámka: 59,5 - 50,4 = 9.1