Články

Rozbité hodiny

Rozbité hodiny

Moje hodinky sa oneskorujú o 5 sekúnd každú hodinu. Minulú sobotu o 00:00 som to dal načas a len o týždeň neskôr ju musím znova upraviť.

Koľko minút budem musieť vopred nastaviť, aby som ich nastavil znova?

Riešenie

V týždni je 7 dní, čo je 24 * 7 = 168 hodín. Keďže každá hodina oneskoruje 5 sekúnd, oneskorí sa 168 * 5 = 840 sekúnd, čo je 840/60 = 14 minút, takže hodiny budú presne ukazovať 23:46, tj Budem to musieť posunúť o 14 minút dať to na čas o 00:00.