Informácie

Zásielka 1000 pomarančov

Zásielka 1000 pomarančov

Alberto a Benito roky vedú zelinára. Dnes dorazila zásielka 1000 pomarančov do 10 krabíc. Benito, ktorý nie je príliš pracovitý a miluje vtipné hry, navrhuje svojmu partnerovi:

Čo nedokážete distribuovať pomaranče do škatúľ tak, že keď zadáte prvého zákazníka a požiadate o ľubovoľný počet pomarančov, môžete im dať jedno alebo viac škatúľ ale bez zmeny akejkoľvek oranžovej stránky?

Riešenie

Môžeme to získať ponechanie v každom políčku 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 a zostávajúcich 489 pomarančov v poslednom políčku, Je to o rôznych právomociach 2, ktoré nám spolu umožňujú vygenerovať akékoľvek číslo od 1 do celkového pomaranča.