Komentáre

Ako sa má mačka?

Ako sa má mačka?

Mačka Monica je ľahšia ako Sandra, ale je lenivejšia a tučnejšia ako u Josemiho, ktorá je ešte viac lenivejšia ako Victoria's, ktorá je tenšia ako Monica's, ktorá je hrubšia ako Sandra. čo je tmavšie ako Victoria, aj keď Josemi's je menej lenivý a ľahší ako Sandra.

Ktorá mačka je tučnejšia, ktorá je menej lenivá a ktorá je tmavšia?

Riešenie

Najtučnejšia je Monica.
Najmenej lenivý je Josemi.
Najtmavšia je Sandra.