Komentáre

Prešívaná prikrývka

Prešívaná prikrývka

Tu vidíte prikrývku zošívaných verných farníkov pre dobrého farára v mestskom kostole. Každý farník prispel šrotom pozostávajúcim z jedného alebo viacerých malých štvorcov, ktoré spolu vytvorili jeden dokonalý štvorec, a zo súboru všetkých kúskov sa vytvoril taký krásny prikrývka, že takmer rozrušila nášho milovaného farára.

Keby iba jedna z farníkov nemala dokonale prešitú a viditeľnú škvrnu na prikrývke, znechutenie by sa začalo kapitalizovať, aby sa do prikrývky dostali všetky zvyšky rôznych veľkostí.

Mimochodom, musím spomenúť, že keďže každý člen prispel štvorcom, budete vedieť, koľko farníkov tam bolo, keď ste objavili najmenšie možné množstvo štvorcov, v ktorých je možné rozdeliť prikrývku obrázku.

Riešenie

Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako možno prikrývku 13 × 13 rozdeliť na 11 štvorcov, čo je najmenší počet kusov, na ktoré sa dá rozdeliť bez narušenia šachovnicového vzoru. Je to zložitá hádanka a tí, ktorí prišli s odpoveďou, sú preto, že nájdu matematický princíp úzko spojený s druhou odmocninou.