Články

Žobráci

Žobráci

Milá dáma, ktorá dala lásku chudobným každý týždeň, im jedného dňa dala pochopiť, že každý z nich dostane ďalšie dva šilingy, ak by ich bolo o päť menej. Každý žobrák vynaložil všetko úsilie, aby presvedčil ostatných, aby sa prestali zúčastňovať týždenného stretnutia. Avšak nabudúce boli všetci štyria a štyria ďalší, takže každý dostal o jeden šiling menej.

Koľko každý dostal?

Riešenie

Množstvo, ktoré sa má rozdeliť týždenne, bolo 120 šilingov. Toto číslo delené 20 dáva 6 šiltov na hlavu. Keby existovalo iba 15 ľudí, každý by dostal 8 šilingov, ale keď prišlo iba 24 ľudí dotkli sa 5 šilingov.