Komentáre

Profesionálny boxer

Profesionálny boxer

Johny je profesionálny boxer. Odohral 100 zápasov, z ktorých vyhral 85, prehral 10 a získal päť. Chce odísť do dôchodku s 90% vyhraných bojov.

Koľko ďalších bojov (aspoň) by mal hrať?

Riešenie

85 + 10 + 5 robí celkom 100 zápasov, takže ich súčasné percento vyhraných zápasov je 85%.
Ak chcete dosiahnuť až 90%, bude potrebné, aby počet porážok + remízy bol 10% z celkového počtu, takže súčet oboch násobený desiatimi bude odpoveďou. To znamená, že 15 * 10 = 150 musíte bojovať a vyhrať ďalších 50 bojov.