Podrobne

Klasický Pythagoras

Klasický Pythagoras


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Po viac ako polstoročnom hádankách som dospela k záveru, že najlepšou školou pre rozvoj vynaliezavosti je matematika a mechanika. Bol som svedkom vývoja brilantných myslí, ktoré začali riešiť hádanky, a keď mi fanúšik riešenia problémov povie, že sa predstaví tejto alebo tej skúške alebo práci, viem, že sa mu to určite podarí. Namiesto toho občas pozorujem, ako sú niektoré univerzitné štúdiá vynaliezaví a všetko, čo robia, je nespôsobilosť študentov na výkon ich povolaní.

Učiteľka materských škôl sa snaží svojich študentov fascinovať a je založená na základnom zákone, že myseľ by nemala byť naplnená zapamätanými pravidlami, ale to, čo je vysvetlené, musí byť urobené jasne, aby študent mohol formulovať svoje vlastné pravidlá. Matematika bola vždy nabitá priveľmi hrubými, tmavými a ťažkými pravidlami, ktoré len veľmi málo rozumie tomu, čo znamenajú. Keď teda skončia štúdium, väčšina na ne zabudne, šťastná, že si ich už nikdy nebudeme pamätať.

Ak je princíp skutočne pochopený, tento problém už neexistuje. Dokonca aj výpočty nazývané abstrúzia sú stále súčty alebo násobenia. Dajte vynásobte 888 888 x 777 777. Bude nám to trvať omnoho dlhšie, ale je to také ľahké, ako sa znásobiť 8 x 7. Komplexnú sumu nájdeme len ťažko, ak nie sme dobre oboznámení s mechanizmom sčítania.

Všetky tieto matematické mechanizmy je možné učiť pomocou hádanky. Do hádanky môžeme vpichnúť trochu zábavy a naučiť sa kultivovať a tiež si vážiť humor. Tento problém by sa mal obliecť spôsobom, ktorý je prístupný, a teda zrozumiteľnejší. Je v poriadku, ak založíme problém na mechanickej pravde, na nejakej historickej udalosti alebo na nejakej klasickej múdrosti, ktorá tiež prispieva k zlepšeniu znalostí osoby, ktorá ju číta, pretože keď sa takto učíme, ukladáme malé informácie, na ktoré nikdy nezabudneme.

Pred 2400 rokmi Pythagoras zistil, že keby nakreslil štvorce na troch stranách pravouhlého trojuholníka, najdlhší štvorec by mal rovnakú plochu ako dva menšie spolu. Pythagoras bol taký nadšený, že väčší štvorec sa vždy rovnal dvom najmenším, bez ohľadu na rozmery trojuholníka, že bohom ponúkol všetok svoj majetok, ale smiali sa mu a povedali mu, aby chodil vysvetľovať. Jeho objav pre psov.

Vezmite kúsok papiera s rozmermi 2 štvorcov, ako je to znázornené na obrázku, a nakrájajte ho na tri kusy, ktoré sa perfektne zmestia do štvorca.

Riešenie

Tu je riešenie. Obrázok vľavo ukazuje, ako urobiť rezy, a obrázok vpravo, ako by sme mali umiestniť kusy tak, aby sa zmestili do štvorca: