Články

Cestujúci vlakom

Cestujúci vlakom

Existuje pravidelné vlakové spojenie, ktoré spája moje mesto s mestom. Vlaky odchádzajú každých 10 minút z oboch koncov trasy, ktorá trvá presne jednu hodinu. Prevádzkové hodiny služby idú od 07:00 ráno do 21:00 v noci, čo je čas, keď posledný vlak opustí každú z koncových staníc.

Dnes som vzal vlak 7:50 do školy a vlak 17:30 do domu.

Koľko vlakov v opačnom smere som prešiel?

Riešenie

Ak pôjdem vlakom 7:50, prejdem so všetkými vlakmi, ktoré opustili mesto, od 7:00 (ktoré dorazia do môjho mesta od 8:00) až do môjho príchodu na cieľovú stanicu o 8:50, kde nájdem vlak, ktorý sa chystá odísť. To znamená, že prejdem s tou, ktorá odišla o 7:00, s tou o 7:10, s tou o 7:20, ... až s tou, ktorú stretnem, keď dorazím na stanicu, ktorá je tá, ktorá je o 8:50. Celkom 12 vlakov.