Komentáre

Pridávanie kocky

Pridávanie kocky

Vezmite päť kociek tak, aby každá z nich zobrazovala iné číslo. Teraz vytvorte dve skupiny súčet bodov jednej zo skupín je dvojnásobkom súčtu bodov druhej skupiny.

Riešenie

Toto sú možné riešenia: