Komentáre

Ľudia dodávajúci noviny

Ľudia dodávajúci noviny

Päť predajcov novín sa spojilo a zhromaždilo svoje noviny, aby mali veľký počet zásob, ktoré distribuovali, akoby šlo o čerstvo upečené koláče. Po náročnom dni v práci urobili nasledujúce počty:

»Tom Smith predal noviny viac ako štvrtinu z celkového počtu novín.
„Billy Jones rozdal noviny viac ako štvrtinu toho, čo zostalo.
»Ned Smith predal noviny viac ako štvrtinu z toho zvyšku.
„Charly Jones predal noviny viac ako štvrtinu toho, čo zostalo.

V tomto okamihu mali Smiths 100 Jonášov výhod, ale malý Jimmy Jones, najmenší z piatich, predal všetko, čo zostalo, av tomto šťastnom poslednom obsadení ...

Koľko zarobili bratia Jonesovi?

Riešenie

Vyhrali 220 novín.