Komentáre

Isaac Asimov

Isaac Asimov

Pozrite sa, ako sa píše meno slávneho spisovateľa Izáka Asimova, ak ho otočíte, dokážete prečítať to isté.

Riešenie

Dostane meno ambigram, to slovo, ktoré je prezentované napísané s nejakým špeciálnym typom symetrie alebo všeobecne s určitou grafickou jedinečnosťou.