Krátko

Stará píla s novými zubami

Stará píla s novými zubami

Rozdeľte dva oválne krúžky na obrázku na najmenší možný počet kusov, ktoré sa zmestia a vytvoria kruhový kus (akoby išlo o kruhový stôl bez akýchkoľvek otvorov).

Tento problém môžete vyriešiť aj opačným smerom: vyberte dokonalý kruh a rozdelte ho na najmenší možný počet kusov, ktoré sa zmestia a vytvoria dva oválne krúžky, ako je to znázornené, ale nezabudnite na to, aby ste to urobili s „najmenším“ počtom kusov.

Riešenie

Obrázok 1 ukazuje tradičný spôsob riešenia tejto hádanky, ktorý urobil Sam Loyd pred rokmi.

Ďalšie možné riešenia sú aktuálnejšie:

1. Puzzle riešenie podľa Jacksonovej oválnej tabuľky.2. 6-dielne riešenie založené na metóde Chinese Monad.3. Schéma riešenia 5 kusov.4. Variácia roztoku Sama Loyda so štyrmi kusmi.