Krátko

Anamorfóza 3

Anamorfóza 3

Anamorfóza je technika, ktorá spočíva v deformovaní kresby takým spôsobom, že pri pohľade na povrch, ktorý vykonáva zrkadlovú funkciu, ju môžeme vidieť bez skreslenia.

Riešenie

Skontrolujte, ako sa deformovaný výkres transformuje na rúrku, keď sa odrazí vo valci.