Krátko

Tri vrecká cukroviniek

Tri vrecká cukroviniek

Povedzme, že mám 48 cukroviniek rozmiestnených v 3 vreckách. Ak z prvého vrecka odovzdám toľko cukroviniek, aké sú v treťom a potom odovzdám 6 cukroviniek z druhého do prvého a nakoniec odovzdám 4 cukrovinky z druhého vrecka do tretieho, výsledkom je, že teraz mám rovnaké množstvo cukroviniek vo všetkých troch vreckách.

Koľko cukroviniek mal spočiatku v každom vrecku?

Riešenie

Ak vykonáme všetky operácie opačne a budeme vedieť, že nakoniec bude mať každé vrece 16 cukroviniek, uvedomíme si, že:
Prvý vak mal spočiatku 22 cukroviniek, druhý vak 14 cukroviniek a tretí vak 12 cukroviniek.