Podrobne

Výpočet rodiny

Výpočet rodiny

Povedzme, že Marta má dvakrát toľko bratov ako sestry, ale ak sa celkový počet bratov odpočíta od celkového počtu dcér v rodine, výsledný počet je 3.

Koľko bratov a sestier má Marta?

Riešenie

Má 8 bratov a 4 sestry, spolu sú to 13 deti vrátane Marty.