Informácie

Operácia Kaprekar

Operácia Kaprekar


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Existuje zvláštna matematická operácia nazývaná Kaprekarova operácia, ktorá je do istej miery jedinečná.

Spočíva v preusporiadaní číslic čísla tak, aby sa získalo čo najväčšie a najmenšie možné číslo, a potom odčítaním najmenšieho z najväčšieho.

Táto operácia sa môže použiť na čísla ľubovoľnej veľkosti a môže sa opakovane opakovať na základe získaného výsledku. Je zaujímavé pozorovať, čo sa stane s číslami, ktoré majú presne štyri číslice, za predpokladu, že nie sú všetky rovnaké. Výsledkom aplikácie operácie Kaprekar (najviac 8-krát) na akékoľvek štvorciferné číslo, ktoré nie je rovnaké, je vždy rovnaké magické číslo.

Dokážete nájsť, čo to je?

Majte na pamäti, že ak sa počas operácie objavia čísla s menej ako štyrmi číslicami, stačí ich vyplniť úvodnými nulami.

Riešenie

Vždy sa dostanete na číslo 6174 (ktorá sa nazýva Kaprekarova konštanta).

Ďalšie informácie nájdete na Wikipédii