Informácie

Aký neporiadok príbuzenstva!

Aký neporiadok príbuzenstva!

Ak je Nuria, ktorá je jediným dieťaťom, Josou matkou a Laurovou politickou dcérou, a naopak, Pablo je Josého strýko,

Aký vzťah existuje medzi Pablom a Manolom, ktorý je manželkou Laury?

Riešenie

Pablo je syn Manola.