Podrobne

Problém mačky

Problém mačky

Marta mačka je tmavšia ako Susana, ale ospalejšia a staršia ako Jorge, ktorá je ešte ospalejšia ako Victoria, ktorá je mladšia ako Marta, ktorá je staršia ako Susanina a to je ľahšie ako Victoria's, aj keď Jorge's je menej ospalý a tmavší ako Susana.

Aká mačka je najstaršia? Čo je najmenej ospalé? A ktorý z nich je najjasnejší?

Riešenie

Najstarší je Marta, najmenej ospalý, Jorge a najjasnejšia Susana.