Krátko

Prvočísla

Prvočísla

Nájdite tri dvojciferné prvočísla, pričom priemer jedného z nich je prvočíslo a priemer troch čísel je prvočíslo.

Riešenie

11, 47 a 71