Informácie

Chmeľ

Chmeľ

Niektoré deti skákali cez lano a počítali, koľko skokov urobilo každé z nich predtým, ako zlyhali. Nakoniec päť detí vyskočilo 9, 12, 17, 20 a 25 krát.

  • Gary skočil osemkrát menej ako Arnie.
  • Daniela a Ruth spolu vyskočili 37-krát.
  • Jan skočil osemkrát viac ako Daniela.
  • Gary a Daniela sú oddelené iba tromi skokmi.
  • Arnie skočila päťkrát viac ako Daniela

Koľkokrát každé dieťa skočilo?

Riešenie

Daniela skočila 12-krát, Gary skočila 9-krát, Jan skočil 20-krát, Arnie skočil 17-krát a Ruth skočil 25-krát

Video: Mechanizace pestovani a sklizne chmele ,1988,Československo (Apríl 2020).