Informácie

Reorganizácia!

Reorganizácia!

Dokázali by ste usporiadať čísla na obrázku tak, aby sa dve po sebe idúce čísla nedotýkali navzájom vertikálne, horizontálne alebo diagonálne?

Riešenie

Toto je riešenie: