Komentáre

Majte sa na pozore! Krehké!

Majte sa na pozore! Krehké!

Krehký predmet sa musí odoslať do kartónovej škatule. Aby sme zabránili nárazu prvku na steny krabice, máme k dispozícii 10 kociek z penovej hmoty z plastu, ktoré sa používajú ako „nárazníky“.

Ako je možné umiestniť 10 kociek pozdĺž vnútorných stien škatule tak, aby na každej stene škatule bol rovnaký počet kociek?

Riešenie

Trik spočíva v použití rovnakej kocky na dvoch rôznych stenách.