Informácie

Čo je to maskovanie dopredu

Čo je to maskovanie dopredu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Snažím sa pochopiť, čo je vizuálne maskovanie (alebo konkrétnejšie maskovanie dopredu). Čítal som vysvetlenie tu, ale stále ...

Chápem, že pozadie môže interferovať s čelným vizuálnym podnetom. Každý to vie. Ak použijem biele písmená na bielej stránke, nič neuvidím. Predpokladám však, že definícia má viac než to, že ... napríklad tu na obrázku 1b opisujú experiment? Ak áno, aký je to experiment? Myslím tým, čo je stimul, aké je maskovanie, aká je experimentálna otázka a aký je výsledok (predpokladám, že existujú známe výsledky toho, čo obrázok popisuje ...)

Ďakujem!!


Vizuálne maskovanie má niekoľko variácií a zdroj, ktorý ste prepojili, je zďaleka najhoršie vysvetlenie, aké som kedy videl.

Pri maskovaní dopredu včasné podnety prevezmú vedomie (čo má za následok aktiváciu zhora nadol), čo zabráni neskorším podnetom prekročiť selektívny prah pozornosti, takže ten druhý zostane podprahový (vápno je prahová hodnota v latinčine, takže subliminálna je doslovne pod prahom).

Napríklad v nasledujúcej sekvencii rámcov budete požiadaní, aby ste našli písmená v postupnosti čísel. Vzhľadom na to, že medzi týmito dvoma cieľmi je menej ako 100 ms, vaša vedomá pozornosť na prvý cieľ takmer vždy zabráni vnímaniu druhého cieľa.

Ak si chcete urobiť peknú ukážku, pozrite sa na toto video s testom pozornosti so žmurknutím.

Ďalšou variáciou je vystavenie rámca na menej ako 30 ms medzi rôznymi pred alebo po maskami.

Princíp je však vždy rovnaký - venovať pozornosť jednému podnetu „nasýti“ naše vedomie a zabráni druhému, aby do neho vstúpil.


Úvod

Naša schopnosť reagovať na podnet, akým je napríklad červené svetlo na priechode pre chodcov, závisí od predchádzajúcej stimulácie. Na skúmanie účinkov predchádzajúcich stimulov na následné pôsobenie a vnímanie sa vo veľkej miere používajú jednoduché paradigmy cueingu (Fecteau & amp Munoz, 2007). Tu sa zameriavame na vplyv opakovania stimulačného prvku na sakadické reakčné časy. Pretože nepretržite pohybujeme očami, aby sme preskúmali vizuálny svet s fixačným obdobím približne 250 ms, účinok krátko predstavených vizuálnych vzorcov na následné reakcie na rovnaké alebo rôzne objekty má osobitný význam pre pochopenie rozhodnutí o pohybe očí.

Medzi rôznymi cueing efektmi má prominentné miesto inhibícia návratu (IOR). V typickej nedobrovoľnej paradigme cue narážka predchádza cieľu nepredvídateľne na rovnakom alebo na inom mieste, pričom tieto dve udalosti oddeľujú rôzne asynchrónnosti nástupu stimulu (SOA). Za určitých podmienok vykazujú reakcie dvojfázový profil: podnety prezentované krátko pred cieľom (50–250 ms) uľahčujú reakčné časy na ciele v mieste s cued, zatiaľ čo podnety prezentované dlho pred cieľom (často> 300 ms) oneskorujú reakčné časy (recenzie nájdete na Chica, Martín-Arévalo, Botta, & amp Lupiáñez, 2014 Klein, 2000). Druhé oneskorenie sa nazýva inhibícia návratu, narážajúc na myšlienku, že preorientovanie na periférne miesto s cued je inhibované v prospech nezaujatých miest (Posner & amp Cohen, 1984). Efekt IOR má však pravdepodobne niekoľko pôvodov, pričom prispievajú senzorické, motorické a pozorovacie procesy (Lupiáñez, 2010). Tu skúmame príspevok maskovania predného vzoru k efektu IOR pozorovaného v paradigme periférnych cueing.

Maskovanie predného vzoru (ďalej len maskovanie dopredu) je zníženie viditeľnosti vzoru, ak mu predchádza podobný vzor (Öğmen & amp Breitmeyer, 2006). Príspevok maskovania dopredu k efektu IOR bol odmietnutý už v časopise Posnera a Cohena (1984), pretože sa považoval za príliš krátky. Nedávno bol záujem o senzorické zložky IOR znovuzrodený vo svetle neurofyziologických nálezov. Vizuálno-motorické neuróny horného colliculus (stredná mozgová štruktúra spojená s IOR) sú po opakovanej stimulácii potlačené, pravdepodobne preto, že dostávajú oslabenú spätnú väzbu z kortikálnych vizuálnych oblastí (Dorris, Klein, Everling, & amp Munoz, 2002). Pozorovanie správania, že opakovanie rovnakého tvaru v názve a v cieli môže oddialiť reakčné časy, tiež naznačuje prínos senzorických faktorov k IOR (Patel, Peng, & amp Sereno, 2010 Red, Patel, & amp Sereno, 2012).

Účinky opakovania znakov a tvarov sú kľúčové pre pochopenie možného prínosu maskovania dopredu. Skoršie zistenia ukázali, že inhibícia reakcií opakovaním rovnakej farby nastáva pre centrálne, ale nie pre periférne podnety (Fox & amp de Fockert, 2001 Kwak & amp Egeth, 1992 Law, Pratt, & amp Abrams, 1995). Opakovanie tvaru však oneskoruje reakčné časy, keď sa používajú periférne narážky (Riggio, Patteri, & amp Umilta, 2004). Efekt tvarovej podobnosti je maximálny pri 200 ms-SOA a zmizne do 500 ms. Existuje možnosť, že efekty založené na tvare môžu byť sprostredkované efektmi na úrovni znakov (napr. Podobnosť orientácie), ktoré by naznačovali senzorický pôvod nižšej úrovne (Patel et al., 2010 Riggio et al., 2004). Aj keď niektorí autori pripisujú náklady na opakovanie rovnakého stimulu na tom istom mieste senzorickej adaptácii (Hilchey, Klein, & amp Satel, 2014), iný apel na konštrukty vyššej úrovne, ako je napríklad aktualizácia súborov objektov (Lupiáñez, 2010) . Zjednodušene povedané, účty aktualizujúce objekty tvrdia, že trvá dlhšie, kým sa rozhodne, či sa tágo alebo cieľ zobrazí, keď sú tieto dva veľmi podobné a sú prezentované v tesnom slede, čo oneskoruje reakcie na cieľ (napr. Schönhammer & amp Kerzel, 2017). Na rozdiel od toho, senzorický adaptačný účet pripisuje oneskorený reakčný čas oslabenej reakcii detektorov funkcií po dlhšej alebo opakovanej stimulácii. Bunky v kôre makaka sú napríklad výrazne menej citlivé na vzor, ​​keď sa opakuje s rovnakou orientáciou v porovnaní s krížovo orientovanou, aj keď prvá prezentácia mohla byť iba krátka (Muller, Metha, Krauskopf a amp Lennie , 1999). Senzorická adaptácia môže následne viesť k efektom maskovania dopredu a oneskoreným sakadickým reakciám znížením množstva dostupných senzorických dôkazov na dosiahnutie percepčného alebo motorického rozhodnutia. Dôležitým rozdielom medzi účtami je, že účet senzorickej adaptácie by kriticky závisel od sily cieľového signálu a fungoval podľa jednotlivých funkcií (napr. Rozdiel v orientácii), zatiaľ čo v účte aktualizujúcom objekt je podobnosť objektu hlavným determinantom bez ohľadu na signál. sila.

V záujme šetrnosti by sme pred odvolaním sa na konštrukcie vyššej úrovne (napr. Aktualizácia objektov) mali vylúčiť efekty nižšej úrovne. Za týmto účelom sme sa zamerali na vymedzenie príspevku nižšieho stupňa maskovania dopredu k sakadickému efektu IOR. Začali sme tým, že sme sa pozreli na reakcie na cieľové mriežky (ciele s nízkym kontrastom v experimente 1 a rozsah cieľových kontrastov v experimente 2), ktorým predchádzali bilaterálne vysoko kontrastné tágové mriežky s rôznou orientáciou vzhľadom na cieľ. Mnoho fyziologických a psychofyzických štúdií použilo orientáciu vzoru na skúmanie maskovania dopredu a senzorickej adaptácie (napr. Foley & amp Boynton, 1993 Muller et al., 1999), čo uľahčuje interpretáciu zistení. Prvým testovaním efektov opakovania funkcií s bilaterálnymi podnetmi sme schopní izolovať účinky mriežok tága na senzorické spracovanie cieľa, pretože bilaterálna prezentácia neobťažuje rozhodnutia na jednej alebo druhej strane. Akýkoľvek efekt maskovania dopredu je teda nekontaminovaný zaujatosťou pozornosti alebo reakcie a predstavuje základnú líniu, na základe ktorej sa dá porovnať účinok IOR (alebo experiment 3 s uľahčením) vyvolaný jednostranným predložením narážky. Opíšeme teda, do akej miery predné maskovanie na nízkej úrovni prispieva k IOR.


Čo je maskovanie dopredu - psychológia

Informačné maskovanie: stanovisko experimentátora

Energetické vs. informačné rozlíšenie

Podľa voľnej definície je informačné maskovanie (IM) akákoľvek forma percepčného maskovania alebo interferencie, ktorú nemožno interpretovať ako energetické maskovanie (EM). Definovaný ako taký, IM je príliš rozsiahly koncept na to, aby bol veľmi praktický - ako timbre. To neznamená, že rozdiel medzi EM a IM nie je dôležitý, určite to poskytuje dobrý východiskový bod. Ak však chceme dosiahnuť určitý pokrok, musíme ísť nad jeho rámec. Ach, a BTW, pre tých z vás, ktorí si myslia, že detekcia čistého tónu v hluku zahŕňa iba EM, prečítajte si: Lutfi (1990).

Periférne vs. centrálne rozlíšenie

Toto rozlíšenie je tesne nad predchádzajúcim na stupnici vedeckej „využiteľnosti“. Je trochu užitočné vedieť, že IM nemožno vysvetliť hlavne alebo výlučne z hľadiska periférneho maskovania. Fyziológom, ktorí sa zaujímajú o nervové základy tohto javu, prinajmenšom hovorí, že by sa nemali pozerať len do sluchového nervu. Na rozdiel od kedysi prevládajúceho názoru medzi sluchovými vedcami je centrálny sluchový systém oveľa viac než len dodatok ku kochlei, takže vedomie, že IM je ústredným, nám stále ponecháva svet možných mechanizmov, ktoré je potrebné preskúmať. Okrem toho stojí za zmienku, že aj keď IM nepochybne zahŕňa centrálne javy, periférne funkčné vlastnosti, ako napríklad frekvenčná selektivita, môžu napriek tomu hrať dôležitú úlohu pri jeho určovaní: najmä množstvo IM v experimentoch, kde sa zdá, že účinok je hlavne kvôli neistote poslucháča je možné predpovedať (kvantitatívne a pomerne úspešne) súborovou odchýlkou ​​výstupov periférnych zvukových filtrov vyvolaných náhodne sa meniacimi maskovačmi (pozri Lutfi, 1993). Z tohto pohľadu periférne a centrálne rozlíšenie začína miznúť.

Rozdiel medzi nízkou a vysokou neistotou

Toto predstavuje veľkú priepasť medzi „puristami“, ktorí si myslia, že skutočná IM vzniká iba v podmienkach, v ktorých je poslucháč veľmi neistý z toho, aký bude ďalší stimul, a „generalistov“, ktorí sa počítajú ako percepčné zasahovanie alebo maskovanie IM to nemôže byť EM, ale je to pozorované za podmienok, kde je neistota minimálna. Ten môže napríklad zaradiť MDI alebo iné formy medzikanálového rušenia do kategórie IM. Radi by sme však navrhli, aby pojem „neistoty“ skôr prispieval k rozmazaniu vecí, než aby ich objasnil. Kým sa dá neistota presne definovať a merať iným spôsobom ako prostredníctvom IM (čo inak vedie k kruhovému argumentu), od tohto pojmu by sa malo upustiť v prospech fyzikálnych a kvantifikovateľných pojmov, ako je stupeň variability stimulu alebo počet možných stimulov, ktoré môžu nastať v priebehu experimentu.

Syntetické vs. analytické rozlíšenie, selektívna pozornosť a vnímavá organizácia

Pre niektorých je IM zlyhaním selektívnej pozornosti voči cieľu. Aj keď to môže byť pravda, veľmi to nepomôže, pokiaľ nebudeme môcť jednoduchšie určiť, prečo selektívna pozornosť voči cieľu zlyhá, ako by sme mohli určiť, prečo dochádza k IM. V tomto mieste sa bohužiaľ faktory, ktoré určujú selektívnu pozornosť poslucháča, zdajú byť prinajmenšom rovnako nejasné ako faktory, ktoré určujú IM. Všimnime si tiež, že existujú rôzne spôsoby, ktorými môže selektívna pozornosť na cieľ zlyhať. Pozornosť poslucháča môže byť odvrátená od cieľa jedným alebo viacerými komponentmi maskovania (t. J. Poslucháč sa stále zúčastňuje selektívne, ale na zlej veci). Alternatívne môže byť poslucháč neschopný percepčne oddeliť cieľ od zložiek maskovača a IM potom môže vyplývať z toho, že vo výslednom globálnom (syntetickom) vnímaní dominujú energickejšie a početnejšie zložky maskovača. Hľadanie spôsobov experimentálneho merania príslušných príspevkov (ak existuje) týchto dvoch typov mechanizmov (tj. Rozptýlenie a vnímanie zoskupení) sa zdá byť nevyhnutnou cestou pre výskum IM. Jedným zaujímavým implikáciou pojmu, že IM závisí od organizácie vnímania (tj. Malý alebo žiadny IM, ak je cieľ možné percepčne oddeliť od maskovača), je, že keby sme vedeli, ktoré faktory podporujú segregáciu, vedeli by sme tiež, ktoré faktory by mali IM znížiť. V tejto súvislosti si všimnime, že percepčná segregácia závisí nielen od vlastností podnetu, ale aj od skúseností poslucháča (vnútorné šablóny alebo pamäťové stopy). Rozdiel medzi analytickými a syntetickými poslucháčmi zrejme naznačuje, že sa poslucháči veľmi líšia svojou schopnosťou vytvárať alebo používať šablóny. Otázkou teda je, prečo by mali? Prichádzajú na myseľ predchádzajúce skúsenosti a zatiaľ čo niektorí „syntetickí“ poslucháči sa zdajú byť úplne nepriechodní pre zdĺhavý psychoakustický tréning (Neff a Dethlefs, 1995), hudobný tréning zrejme uprednostňuje analyticko-posluchové schopnosti (Oxenham et al., 2003), čo naznačuje, že prinajmenšom niektoré formy školenia môžu ovplyvniť IM.

Skúmanie percepčných a nervových mechanizmov IM: začnite jednoducho

Toto tvrdenie by sme chceli uzavrieť argumentovaním za „jednoduchú filozofiu“, ktorú v súčasnosti zavádzame do praxe, pretože sa pokúšame lepšie porozumieť (a budovať modely) percepčných a nervových mechanizmov ďalšieho rozsiahleho a komplexného aspekt sluchového vnímania: analýza sluchovej scény. Namiesto toho, aby sme sa pokúšali prijať fenomén v celej jeho rozmanitosti a komplexnosti, začíname výberom jednoduchej experimentálnej paradigmy, ktorá zachytáva základný aspekt skúmaného percepčného javu. Ako sa ukazuje, jedna z paradigiem, s ktorými pracujeme, pochádza z literatúry o IM a zahŕňa detekciu opakujúcich sa cieľových tónov medzi náhodne sa meniacimi, viaczložkovými tónmi maskovača (Kidd et al., 1994 2003). Táto paradigma spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky: minimalizuje úlohu periférnych EM (vďaka použitiu chránenej spektrálnej oblasti okolo cieľa), vytvára vysokú neistotu (so spektromočasovo sa meniacimi maskovačmi) a umožňuje nám preskúmať príslušné príspevky. selektívnej pozornosti a vnímavej organizácie. Aj pri takej jednoduchej paradigme existuje množstvo parametrov stimulu, ktoré je možné ovládať, a mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vnímanie, vrátane napríklad priemerného frekvenčného oddelenia medzi cieľovými a maskovacími komponentmi, miery ich opakovania, časovej pravidelnosti, ale s opatrným stimulom. návrhu, je možné určiť príslušné príspevky rôznych faktorov. Predbežné výsledky naznačujú, že výkon je určený iba niekoľkými faktormi, ako je priemerné oddelenie frekvencie medzi cieľom a maskovačmi a ich relatívne rýchlosti opakovania. Zdá sa, že ďalšie faktory, ako napríklad časová pravidelnosť, hrajú len okrajovú úlohu v schopnosti poslucháča počuť opakujúce sa cieľové tóny medzi náhodnými viacfarebnými maskovačmi. Tento jav teda môže zahŕňať menej zložité a rozmanité mechanizmy, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať. Tieto psychofyzické výsledky sa potom použijú na usmernenie hľadania neurofyziologických korelátov percepčného javu v primárnej sluchovej kôre a inšpirujú k návrhu modelov zahŕňajúcich relatívne jednoduché nervové mechanizmy, ako je frekvenčná selektivita, laterálna a forwardová inhibícia a adaptácia. Relatívny úspech tohto jednoduchého prístupu k skúmaniu nervového základu segregácie sluchových prúdov v posledných rokoch (napr. Bee a Klump, 2004 Fishman et al., 2004 Micheyl et al., 2005) nás privádza k presvedčeniu, že podobná stratégia môže byť prospešná aj pre porozumenie IM.

Bee MA, Klump GM. (2004) Primitívna segregácia sluchového prúdu: neurofyziologická štúdia v prednom mozgu speváka. J Neurofyziol. 92, 1088-1104.

Fishman YI, Arezzo JC, Steinschneider M. (2004) Segregácia sluchového prúdu v opičej sluchovej kôre: efekty frekvenčnej separácie, rýchlosti prezentácie a trvania tónu. J Acoust Soc Am. 116, 1656-1670.

Kidd G Jr, Mason CR, Deliwala PS, Woods WS, Colburn HS (1994) Reduction information masking by sound segregation. J Acoust Soc Am 95, 3475-3480.

Kidd G Jr, Mason CR, Richards VM. (2003) Viacnásobné série, viacnásobné vzhľady a súdržnosť prúdu pri uvoľnení z informačného maskovania. J Acoust Soc Am. 114, 2835-2845.

Lutfi RA (1990) Do akej miery je maskovanie informačným maskovaním? J Acoust Soc Am. 88, 2607-2710.

Lutfi RA (1993) Model analýzy sluchového vzoru na základe komponentovo-relatívnej-entropie. J Acoust Soc Am. 94, 748-758.

Micheyl C, Tian B, Carlyon RP, Rauschecker JP. (2005) Percepčná organizácia tónových sekvencií v sluchovej kôre bdelých makakov. Neuron 48, 139-148.

Neff DL, Dethlefs TM (1995) Individuálne rozdiely v simultánnom maskovaní pomocou náhodných frekvencií, viaczložkových maskovačov. J Acoust Soc Am. 98, 125-134.

Oxenham AJ, Fligor BJ, Mason CR, Kidd GJr (2003) Informačné maskovanie a hudobné školenie. J Acoust Soc Am. 2003 114, 1543-1549.

Po prvé, je mi ľúto, že sa nemôžem zúčastniť tejto konferencie. Na webe sa už začali užitočné diskusie a so záujmom ich budem sledovať. Barbara a Shihab boli tak láskaví, že mi umožnili pridať niekoľko myšlienok do rozrastajúcej sa zbierky, a to si vážim a tiež im blahoželám k skvelej práci pri organizovaní tohto workshopu.

Príspevok Billa Yosta spomenul moje minulé vpády do IM, takže začnem reakciou na niekoľko jeho myšlienok. Najľahšie sú jeho obavy, či by sme sa nemali rozprávať informačné maskovanie vôbec. V našej prvej zmienke o tomto termíne (1976) sme uviedli, že v tonálnych vzorcoch neskoršie sa vyskytujúce zložky mali tendenciu interferovať so spracovaním predchádzajúcich a poznamenali, že iní hlásili podobné efekty, ktoré autori rôzne označovali ako 'maskovanie rozpoznávania' , vykrývanie . V roku 1981 sme si však uvedomili, že pri vysokej neistote medzi pokusmi a skúškami sa nielen zvýšili prahy frekvenčnej diskriminácie pre zložky tonálnych vzorov, ale prahy detekcie pre tie isté zložky sa tiež zvýšili až o 40-50. dB, nad úrovňami nameranými s minimálnou neistotou. O to pohodlnejšie bolo odkazovať na vplyv kontextu na spracovanie cieľového tónu ako na „informačné maskovanie“, pretože v skutočnosti došlo k posunu v detekovateľnosti, ktorý by niektorí mohli vyvodiť z tohto pojmu. Minulý rok som v príspevku v Acustici argumentoval za výslovné uznanie najmenej dvoch foriem IM, IM (S) a IM (U). S týmito pojmami určite nie som spojený, ale mám pocit, že experimentálna literatúra podporuje značný rozdiel medzi účinkami podobnosti maskovača signálu (lepšia, SN vs. N) a neistoty, alebo známosť. Tieto efekty sa veľmi líšia v celkovej veľkosti a tiež v trvaní percepčného učenia a zdá sa byť isté, že aspoň niektoré z ich neurofyziologických korelátov sa líšia.

Aby som sa vrátil k Billovým obavám, neverím, že tu pôsobia tri rôzne druhy javov, ktoré diskrétne ovplyvňujú detekciu, diskrimináciu a uznanie, pretože aspoň v našej práci s tonálnymi vzormi sú zmeny v detekčných a diskriminačných prahových hodnotách tak vysoko korelované, že sa zdá najpravdepodobnejšie, že ide o rôzne opatrenia rovnakého mechanizmu rušenia. Zhodnosť týchto troch vystihuje aj Billov postreh, že schopnosť rozpoznať znamená diskrimináciu, čo zase znamená detekciu. Teraz, pokiaľ ide o Billove obavy, že výraz „maskovanie“ by mal byť vyhradený pre detekčné experimenty, nebol by som nešťastný, keby sme všetci začali odkazovať na rušenie jedného podnetu s druhým. Ruža je ruža. Bill chce obmedziť „interferenciu“ na posuny prahov diskriminácie, ale tento termín je natoľko zavedený v širšom zmysle, že by ho bolo lepšie použiť ako generické označenie pre celú triedu. Maskovanie kritických pásiem je teda jednou z foriem interferencie a zhoršené rozpoznávanie spôsobené hovorcom konkurujúcim si rovnakému pohlaviu je celkom odlišné.

Pokiaľ ide o Billov vtip, že IM nebol informačný ani nezahŕňal maskovanie, je to roztomilé, ale v oboch ohľadoch nesprávne. V sérii experimentov sme študovali úlohu počtu a trvania cieľových zložiek a nakoniec sme dospeli k záveru, že zásadným opatrením bolo trvanie cieľového tónu ako podiel na celkovom vzore. Zdá sa, že to znamená informačný limit. Potom model CoRE Boba Lutfiho urobil informačný predpoklad explicitným a podarilo sa mu prispôsobiť údaje z takmer (nie celkom) všetkých našich experimentov. V prípade „maskovania“, ktorým Bill tu zrejme myslí iba posun prahov detekcie, sme v mnohých experimentoch zaznamenali veľké posuny prahov detekcie, pretože dochádza k manipulácii s neistotou.

Potom je tu Billov záujem o rozdiel medzi centrálnymi a periférnymi zariadeniami, ktorý sa musí vrátiť k jeho výcviku behavioristu. Ako odpoveď môžem navrhnúť iba toto:

Limitujúce faktory pre diskrimináciu komplexných zvukov sú často ústredné, zatiaľ čo faktory, ktoré obmedzujú náš sluch pri tónoch, šumoch alebo kliknutiach, sú väčšinou okrajové. Pravdepodobne by sme mali objasniť naše používanie rozdielu medzi centrálnymi a periférnymi zariadeniami. Je zrejmé, že fyziologickými hypotézami nemôžete dokázať psychofyzické údaje. Toto rozlíšenie preto nezamýšľa žiadne doslovné anatomické alebo fyziologické závery. Je to len pohodlný spôsob zhrnutia niektorých predpokladov o funkčnom slede udalostí, ktoré musia nastať pri spracovaní senzorických informácií. Tieto predpoklady sú:

(1) že existuje počiatočný stupeň sluchovej transdukcie, ktorý ukladá určité pevné limity pre rozlišovaciu schopnosť celého systému, a (2) že v nasledujúcich fázach spracovania sú uložené ďalšie obmedzenia prenosu informácií, z ktorých niektoré nemusia byť konkrétne do sluchového systému, ale skôr sú spoločné pre všetky senzorické modality. Nejde o nové predpoklady. K nim sme pridali ďalšie kritérium, podľa ktorého je možné rozlíšiť niektoré postulované centrálne a periférne faktory obmedzujúce spracovanie informácií. Limity spracovania informácií, ktoré je možné upraviť manipuláciou stimulačnej neistoty alebo pretrénovaním, sú ústredné, zatiaľ čo limity citlivé na tieto obmedzenia nemusia byť. Toto rozlíšenie je skromné, ale veríme, že môže byť užitočné pri sumarizácii rôznych nových zistení výskumu

To je to, čo sme si mysleli o rozdieloch medzi centrálnym a periférnym systémom v roku 1981 (Watson a Kelly) a stále ich do značnej miery cítim. List z roku 2003 od Durlacha a kol., Priraďuje „IM“ degradačným účinkom, ktoré sa zjavne vyskytujú na vyšších úrovniach ako CN, čo mi dáva rozumný zmysel, aj keď implementácia ich definície bude trochu náročná. Pokiaľ ide o Billovu identifikáciu selektívnej pozornosti ako kľúčového konceptu, sakra správne!

Myslím si, že je dôležité pripomenúť dôležitý rozdiel medzi mnohými štúdiami IM a spôsobom, akým počujeme veci v skutočnom svete. Zdá sa, že sme schopní selektívne sa venovať podstatným podrobnostiam stimulu (vytvoriť vhodné toky?) Bez požadovaného obdobia zahrievania alebo „formovania prúdu“. V našej práci s desaťtónovými vzormi v dĺžke slova za podmienok vysokej neistoty rozlišujeme frekvenciu komponentov , trvanie a intenzita boli všetky extrémne znížené v porovnaní s výkonom s minimálnou neistotou (rovnaký vzor v každom teste). Ale po min. (U) tréningu mohli byť teraz známe vzorce prezentované v náhodnom poradí a presné rozlíšenie dosiahnuté týmto tréningom bolo zachované v podmienkach vyššej neistoty (Spiegel a Watson, 1981).

Nedávno sme sa vrátili k premýšľaniu o výhodách známosti vo vzťahu k práci na individuálnych rozdieloch v sluchových schopnostiach (stručne popísané v Watson a Kidd, 2002 rozšírený článok v príprave). Po prvé, individuálne rozdiely vo frekvencii a časovom rozlíšení získané mnohými rôznymi opatreniami nedokážu predvídať rozdiely v schopnostiach poslucháčov identifikovať zvuky reči pod maskovaním reči. Za druhé, jediná ne-rečová miera, ktorá koreluje s niekoľkými mierami spracovania reči (rozpoznávanie nezmyselných slabík, slov, viet), je schopnosť identifikovať známy zvuky prostredia. Inými slovami, schopnosť ťažiť zo známosti sa líši od jednej osoby k druhej a líši sa od rečových a neverbálnych zvukov. Úlohy, ktoré sa spájajú do faktorových analýz v opakovaných štúdiách (v súčasnosti existuje asi 5 až 6 štúdií, v ktorých sa zisťuje, že spracovanie reči je odlišné od ostatných meradiel sluchovej schopnosti), môžu mať spoločný neurofyziologický korelát a, Bill, pochybujeme, že je v kochlea.

Ďakujem za pozornosť. Kiež by som tam mohol byť.

Spiegel, M.F. a Watson, C.S. (1981). Faktory diskriminácie tonálnych vzorcov. III. Selektívna pozornosť a úroveň cieľových tónov. J. Acoust. Soc. Am., 69, 223-230.

Watson, C. S. (2005) Niekoľko komentárov k informačnému maskovaniu.

Acta Acustica sa spojila s Acusticou, 91, 502-512.

Watson, C.S., Kelly, W.J. a Wroton, H.W. (1976). Faktory diskriminácie tonálnych vzorcov. II. Selektívna pozornosť a učenie sa na rôznych úrovniach stimulačnej neistoty. J. Acoust. Soc. Am., 60, 1176-1186.

Watson, C.S. a Kelly, W.J. (1981). Úloha stimulačnej neistoty pri diskriminácii sluchových vzorcov. V D.J. Getty a J.H. Howard (Eds.), Rozpoznanie sluchu a zraku. Lawrence Erlbaum Associates.

Watson, C. S. a Kidd, G. R. (2002) O nedostatku asociácie medzi základným sluchovým


Dvojfarebné predné maskovacie vzory a tinnitus

Maskovanie dopredu je maskovanie signálu predchádzajúcim maskovaním. Pokiaľ ide o bežných pozorovateľov, ak sú ako predný maskovač použité dva tóny, pridanie druhého tónu (ktoré zvyšuje energiu masky) môže signál lepšie počuť. Toto zníženie maskovacieho účinku (alebo demaskovanie) bolo interpretované ako dôkaz bočného potlačenia sluchu. U piatich subjektov s tinnitom, z ktorých všetky majú senzorineurálne straty spôsobené hlukovou traumou alebo vystavením hluku, neexistuje v oblasti tinitu žiadne demaskovanie (aspoň) jednej frekvencie signálu. K demaskovaniu však dochádza (najmenej) pre jednu frekvenciu signálu v oblasti bez hučania v ušiach. Frekvenčná oblasť hluku v ušiach je odvodená zo zápasových tónov a zo stanovenia frekvenčnej oblasti hluku potrebného na jeho maskovanie. Na porovnanie sú zahrnuté aj údaje od troch normálnych subjektov. U subjektov s hučaním v ušiach sa dvojfarebné vzory maskovania dopredu výrazne líšia v normálnych oblastiach a oblastiach tinitu.


Kľúčové slová

 • APA
 • Autor
 • BIBTEX
 • Harvard
 • Štandardné
 • RIS
 • Vancouver

Výstup z výskumu: Príspevok do časopisu ›Článok› peer-review

T1 - Čo je v maske? Maskovanie informácií pomocou vizuálnych masiek dopredu a dozadu

N2 - Tri experimenty testovali, ako fyzický formát a informačný obsah masiek dopredu a dozadu ovplyvnili rozsah maskovania vizuálneho vzoru. Zahŕňalo to použitie rôznych typov masiek dopredu a dozadu s diskrimináciou cieľa meranou percentuálne správnym v prvom experimente (s pevným trvaním cieľa) a adaptívnym prahovým postupom v posledných dvoch. Zdôvodnenie manipulácie s obsahom masiek vychádzalo z maskovacích teórií, ktoré skôr než vizuálne zdôrazňujú pozornosť a/alebo koncepčné faktory. Experiment 1 použil slovné masky a ukázal, že maskovanie bolo znížené (efekt zníženia maskovania), keď predná a zadná maska ​​boli rovnaké slovo (aj keď v inom prípade) v porovnaní s tým, keď boli masky rôzne slová. Experiment 2 testoval, do akej miery môže dôjsť k zníženiu maskovania v dôsledku fyzickej podobnosti prednej a zadnej masky porovnaním účinku rovnakého obsahu masiek v rovnakom a inom prípade. Výsledok ukázal významné zníženie maskovania pre masky rovnakého obsahu, ale žiadny významný vplyv prípadu. Posledný experiment skúmal, či by bolo zníženie maskovacieho účinku pozorované pri neslovných maskách, tj. Bez vysokého zastúpenia. V porovnaní s rôznymi neslovnými maskami sa nezistilo žiadne zníženie maskovania (experiment 3). Tieto výsledky podporujú názor, že vedomé vnímanie rýchlo zobrazeného cieľového stimulu je čiastočne determinované percepčnými/kognitívnymi faktormi na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú maskovania zoskupovania stimulov a pozornosti.

AB - Tri experimenty testovali, ako fyzický formát a informačný obsah masiek dopredu a dozadu ovplyvnili rozsah maskovania vizuálneho vzoru. Zahŕňalo to použitie rôznych typov masiek dopredu a dozadu s diskrimináciou cieľa meranou percentuálne správnym v prvom experimente (s pevným trvaním cieľa) a adaptívnym prahovým postupom v posledných dvoch. Zdôvodnenie manipulácie s obsahom masiek vychádzalo z maskovacích teórií, ktoré skôr než vizuálne zdôrazňujú pozornosť a/alebo koncepčné faktory. Experiment 1 použil slovné masky a ukázal, že maskovanie bolo obmedzené (efekt zníženia maskovania), keď predná a zadná maska ​​boli rovnaké slovo (aj keď v inom prípade) v porovnaní s tým, keď boli masky rôzne slová. Experiment 2 testoval, do akej miery môže dôjsť k zníženiu maskovania v dôsledku fyzickej podobnosti prednej a zadnej masky porovnaním účinku rovnakého obsahu masiek v rovnakom a inom prípade. Výsledok ukázal významné zníženie maskovania pre masky rovnakého obsahu, ale žiadny významný vplyv na veľkosť písmen. Posledný experiment skúmal, či by bolo zníženie maskovacieho účinku pozorované pri neslovných maskách, tj. Bez vysokého zastúpenia. V porovnaní s rôznymi neslovnými maskami sa nezistilo žiadne zníženie maskovania (experiment 3). Tieto výsledky podporujú názor, že vedomé vnímanie rýchlo zobrazeného cieľového stimulu je čiastočne determinované percepčnými/kognitívnymi faktormi na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú maskovania zoskupovania stimulov a pozornosti.


Príspevok maskovania dopredu k sakadickej inhibícii návratu

Inhibícia návratu je názov typický pre predĺženú latenciu motorických reakcií nasmerovaných na cieľové miesto, ktoré bolo predtým označené. O pôvode tohto účinku a jeho funkcii sa intenzívne diskutuje, ale väčšina považuje za samozrejmé (napriek nedostatku dôkazov), že to len málo závisí od maskovania dopredu. Preto sme znova preskúmali úlohu maskovania dopredu v inhibícii návratu. Maskovanie dopredu bolo indexované pomalšími časmi sakadickej reakcie (SRT), keď cieľová orientácia opakovala orientáciu tága na rovnakom mieste. Potvrdili sme efekty opakovania orientácie pri absencii zaujatosti pozornosti, keď boli podnety prezentované na oboch stranách fixácie (bilaterálna prezentácia). The effect of orientation repetition was reduced with high target contrast, consistent with a low-level origin such as contrast gain control in early visual areas. When presenting cues on only one side of fixation (unilateral presentation), we obtained inhibition of return with longer cue-target intervals and facilitation with targets presented shortly after the cue. The effect of orientation repetition was reduced when facilitation was observed, but was as strong as with bilateral cues when inhibition of return was observed. Therefore, forward masking may contribute to the inhibition of return effect by delaying reaction times to repeated features at the same location, but is not a principal cause of inhibition of return in agreement with previous views.

Significance statement: The saccadic inhibition of return effect is a reaction-time cost when responding to a pre-cued location. Additional object updating costs are typically invoked to explain reaction-time costs observed when cue and target have the same shape. Yet, lower-level, forward masking of the target by the cue can not be ruled out. Importantly, we show an effect of orientation repetition that is consistent with low-level forward masking rather than object updating costs and that does not interact with inhibition of return.

Kľúčové slová: Contrast adaptation Contrast gain control Forward masking Inhibition of return Orientation-tuning Reaction times Saccadic eye movements.

Figúrky

Stimuli and trial sequence for…

Stimuli and trial sequence for all experiments. In Experiments 1 and 2 (bilateral…

Results from Experiment 1 with…

Results from Experiment 1 with bilateral cue presentation and low target contrast. (…

Results from Experiment 2 with…

Results from Experiment 2 with bilateral cue presentation and varying target contrast. (…

Results from Experiment 3a (…

Results from Experiment 3a ( a, b ) and Experiment 3b ( c,…


What is Parkinson’s Disease?

Parkinson’s disease is a progressive disorder affecting the central nervous system. The symptoms of Parkinson’s disease are caused by a loss of dopamine producing nerve cells in the substantia nigra part of the brain.

Once these cells start dying, dopamine levels begin to fall and the nerve cells in the brain lose their ability to send messages instructing the muscles to work properly.

The loss of muscle function is a slow and gradual process. Different parts of the body can be affected by the progressive deterioration caused by Parkinson’s disease and some people find that one side of the body is affected more than the other.

Facial masking in Parkinson’s occurs when the disease affects the nerves connected to our facial muscles, and over time, nerve signals are unable to reach the muscles and they cease functioning.


Prístup

 • APA
 • Štandardné
 • Harvard
 • Vancouver
 • Autor
 • BIBTEX
 • RIS

Výstup z výskumu: Príspevok do časopisu ›Článok› peer-review

T1 - Forward masking of amplitude modulation

T2 - Basic characteristics

N1 - Funding Information: We thank the editor Gerald Kidd, Jr., and two anonymous reviewers for their helpful comments on an earlier version of this paper. This work was supported by NIH/NIDCD Grant No. DC00683 and Grant No. DC006804.


Forward and backward masking with brief chromatic stimuli

Visual masking typically occurs when mask and target are separated in time by less than 100 ms, and the form of this interaction might be expected to depend on the latency of the target and mask signals. We track psychophysically the time course of signals from the two colour-opponent channels by using forward and backward masking, in which mask and target each stimulate only one colour channel. Stimuli resemble those used in the Cambridge Colour Test,1 in that spatial luminance noise is used to ensure that neither edge artifacts nor luminance differences can be used as a cue to discrimination of the stimulus against the field. Additionally, we introduce temporal luminance noise in order to ensure that our very brief chromatic modulations are not detected via the magnocellular pathway. Our data suggest that there is no large latency difference between the two chromatic channels of the early visual system, and that previous evidence for such a difference may instead reflect a difference between chromatic and achromatic pathways. © 2000 John Wiley & Sons, Inc.


4 odpovede 4

 • Forward only -- Use 301 redirects to redirect from myDomain.com to myApp.appspot.com
 • Forward with Masking -- Use frames to keep the URL as myDomain.com while instructing the browser to fetch the content from myApp.appspot.com . The URL then doesn't change as you navigate the site.

Forwarding (of any type) is not what you want. You actually want your content to be served from your custom domain name.

Many hosting providers offer custom domain names as part of their service, and they have their own proprietary control panels to configure this.


Kľúčové slová

 • APA
 • Autor
 • BIBTEX
 • Harvard
 • Štandardné
 • RIS
 • Vancouver

Výstup z výskumu: Príspevok do časopisu ›Článok› peer-review

T1 - What's in a mask? Information masking with forward and backward visual masks

N2 - Three experiments tested how the physical format and information content of forward and backward masks affected the extent of visual pattern masking. This involved using different types of forward and backward masks with target discrimination measured by percentage correct in the first experiment (with a fixed target duration) and by an adaptive threshold procedure in the last two. The rationale behind the manipulation of the content of the masks stemmed from masking theories emphasizing attentional and/or conceptual factors rather than visual ones. Experiment 1 used word masks and showed that masking was reduced (a masking reduction effect) when the forward and backward masks were the same word (although in different case) compared to when the masks were different words. Experiment 2 tested the extent to which a reduction in masking might occur due to the physical similarity between the forward and backward masks by comparing the effect of the same content of the masks in the same versus different case. The result showed a significant reduction in masking for same content masks but no significant effect of case. The last experiment examined whether the reduction in masking effect would be observed with nonword masks-that is, having no high-level representation. No reduction in masking was found from same compared to different nonword masks (Experiment 3). These results support the view that the conscious perception of a rapidly displayed target stimulus is in part determined by high-level perceptual/cognitive factors concerned with masking stimulus grouping and attention.

AB - Three experiments tested how the physical format and information content of forward and backward masks affected the extent of visual pattern masking. This involved using different types of forward and backward masks with target discrimination measured by percentage correct in the first experiment (with a fixed target duration) and by an adaptive threshold procedure in the last two. The rationale behind the manipulation of the content of the masks stemmed from masking theories emphasizing attentional and/or conceptual factors rather than visual ones. Experiment 1 used word masks and showed that masking was reduced (a masking reduction effect) when the forward and backward masks were the same word (although in different case) compared to when the masks were different words. Experiment 2 tested the extent to which a reduction in masking might occur due to the physical similarity between the forward and backward masks by comparing the effect of the same content of the masks in the same versus different case. The result showed a significant reduction in masking for same content masks but no significant effect of case. The last experiment examined whether the reduction in masking effect would be observed with nonword masks-that is, having no high-level representation. No reduction in masking was found from same compared to different nonword masks (Experiment 3). These results support the view that the conscious perception of a rapidly displayed target stimulus is in part determined by high-level perceptual/cognitive factors concerned with masking stimulus grouping and attention.


What is Parkinson’s Disease?

Parkinson’s disease is a progressive disorder affecting the central nervous system. The symptoms of Parkinson’s disease are caused by a loss of dopamine producing nerve cells in the substantia nigra part of the brain.

Once these cells start dying, dopamine levels begin to fall and the nerve cells in the brain lose their ability to send messages instructing the muscles to work properly.

The loss of muscle function is a slow and gradual process. Different parts of the body can be affected by the progressive deterioration caused by Parkinson’s disease and some people find that one side of the body is affected more than the other.

Facial masking in Parkinson’s occurs when the disease affects the nerves connected to our facial muscles, and over time, nerve signals are unable to reach the muscles and they cease functioning.


Prístup

 • APA
 • Štandardné
 • Harvard
 • Vancouver
 • Autor
 • BIBTEX
 • RIS

Výstup z výskumu: Príspevok do časopisu ›Článok› peer-review

T1 - Forward masking of amplitude modulation

T2 - Basic characteristics

N1 - Funding Information: We thank the editor Gerald Kidd, Jr., and two anonymous reviewers for their helpful comments on an earlier version of this paper. This work was supported by NIH/NIDCD Grant No. DC00683 and Grant No. DC006804.


Úvod

Our ability to react to a stimulus, such as a red light at a pedestrian crossing, depends on previous stimulation. Simple cueing paradigms have been extensively used to investigate the effects of preceding stimuli on subsequent action and perception (Fecteau & Munoz, 2007). Here we focus on the effect of repeating a stimulus feature on saccadic reaction times. Since we move our eyes around continuously to explore the visual world for fixation periods of around 250 ms, the effect of briefly presented visual patterns on subsequent reactions to same or different objects is of special relevance to understanding eye movement decisions.

Among various cueing effects, inhibition of return (IOR) has a prominent place. In a typical involuntary cueing paradigm, a cue precedes the target unpredictably at the same or at a different location, with different stimulus onset asynchronies (SOAs) separating the two events. Under some conditions responses show a biphasic profile: cues presented shortly before the target (50–250 ms) facilitate reaction times to targets at the cued location, whereas cues presented long before the target (often >300 ms) delay reaction times (for reviews see Chica, Martín-Arévalo, Botta, & Lupiáñez, 2014 Klein, 2000). The latter delay has been called inhibition of return, alluding to the idea that reorienting to the cued peripheral location is inhibited in favor of uncued locations (Posner & Cohen, 1984). However, the IOR effect is likely to have several origins, with sensory, motor, and attentional processes contributing (Lupiáñez, 2010). Here, we examine the contribution of forward pattern masking to the IOR effect observed in a peripheral cueing paradigm.

Forward pattern masking (henceforth forward masking) is a reduction in a pattern’s visibility when it is preceded by a similar pattern (Öğmen & Breitmeyer, 2006). A contribution of forward masking to the IOR effect was dismissed as early as Posner and Cohen’s (1984) seminal paper, as it was thought to be too short lived. More recently, interest in sensory components of IOR has known a resurgence in light of neurophysiological findings. Visual-motor neurons of the superior colliculus (a mid-brain structure linked to IOR) are suppressed after repeated stimulation, likely because they receive an attenuated feedback from cortical visual areas (Dorris, Klein, Everling, & Munoz, 2002). Moreover, the behavioral observation that the repetition of the same shape in cue and target can delay reaction times also suggests a contribution of sensory factors to IOR (Patel, Peng, & Sereno, 2010 Red, Patel, & Sereno, 2012).

The effects of feature and shape repetition are central to understanding the possible contribution of forward masking. Earlier findings showed that inhibition of responses by the repetition of the same color occurs for central but not for peripheral cues (Fox & de Fockert, 2001 Kwak & Egeth, 1992 Law, Pratt, & Abrams, 1995). Shape repetition, however, delays reaction times when peripheral cues are used (Riggio, Patteri, & Umilta, 2004). The shape-similarity effect is maximal with a 200 ms-SOA, and disappears within 500 ms. There is a possibility that shape-based effects may be mediated by feature-level effects (e.g., orientation similarity), which would indicate a lower-level sensory origin (Patel et al., 2010 Riggio et al., 2004). Although some authors attribute the costs of repeating the same stimulus at the same location to sensory adaptation (Hilchey, Klein, & Satel, 2014), other appeal to higher-level constructs, such as the updating of object-files (Lupiáñez, 2010). Put simply, object-updating accounts claim that it takes more time to decide whether cue or target is presented when the two are very similar and presented in close succession, which delays responses to the target (e.g., Schönhammer & Kerzel, 2017). In contrast, a sensory adaptation account attributes delayed reaction time to the attenuated response of feature detectors after prolonged or repetitive stimulation. For instance, cells in the macaque cortex are significantly less sensitive to a pattern when it is repeated with the same orientation compared to a cross-oriented one, even though the first presentation may have only been brief (Muller, Metha, Krauskopf, & Lennie, 1999). Sensory adaptation may in turn lead to forward masking effects and delayed saccadic responses by reducing the amount of sensory evidence available to reach a perceptual or motor decision. An important difference between accounts is that the sensory adaptation account would depend critically on the target signal strength and operates on individual features (e.g., orientation difference), whereas in the object-updating account, object-similarity is the main determinant, irrespective of signal strength.

For the sake of parsimony, before appealing to higher-level constructs (e.g., object updating), one should exclude lower-level effects. To this purpose, we aimed at delineating the contribution of lower-level forward masking to the saccadic IOR effect. We started by looking at responses to target gratings (low contrast targets in Experiment 1 a range of target contrasts in Experiment 2) that were preceded by bilateral high-contrast cue gratings with varying orientation relative to the target. Many physiological and psychophysical studies have used pattern orientation to investigate forward masking and sensory adaptation (e.g., Foley & Boynton, 1993 Muller et al., 1999), facilitating the interpretation of the findings. By first testing feature-repetition effects with bilateral cues we are able to isolate effects of the cue gratings on sensory processing of the target, because the bilateral presentation does not bias decisions to one side or the other. Any forward masking effect is therefore uncontaminated by attentional or response bias, and represents a baseline against which to compare the IOR effect (or facilitation Experiment 3) induced by presenting the cue unilaterally. Thus, we will describe to which extent low-level forward masking contributes to IOR.


Forward and backward masking with brief chromatic stimuli

Visual masking typically occurs when mask and target are separated in time by less than 100 ms, and the form of this interaction might be expected to depend on the latency of the target and mask signals. We track psychophysically the time course of signals from the two colour-opponent channels by using forward and backward masking, in which mask and target each stimulate only one colour channel. Stimuli resemble those used in the Cambridge Colour Test,1 in that spatial luminance noise is used to ensure that neither edge artifacts nor luminance differences can be used as a cue to discrimination of the stimulus against the field. Additionally, we introduce temporal luminance noise in order to ensure that our very brief chromatic modulations are not detected via the magnocellular pathway. Our data suggest that there is no large latency difference between the two chromatic channels of the early visual system, and that previous evidence for such a difference may instead reflect a difference between chromatic and achromatic pathways. © 2000 John Wiley & Sons, Inc.


4 odpovede 4

 • Forward only -- Use 301 redirects to redirect from myDomain.com to myApp.appspot.com
 • Forward with Masking -- Use frames to keep the URL as myDomain.com while instructing the browser to fetch the content from myApp.appspot.com . The URL then doesn't change as you navigate the site.

Forwarding (of any type) is not what you want. You actually want your content to be served from your custom domain name.

Many hosting providers offer custom domain names as part of their service, and they have their own proprietary control panels to configure this.


Two-tone forward masking patterns and tinnitus

Forward masking is the masking of a signal by a preceding masker. For normal observers, if two tones are employed as the forward masker, the addition of the second tone (which increases the masker energy) may make the signal easier to hear. This decrease in the masking effect (or unmasking) has been interpreted as evidence for lateral suppression in hearing. For five subjects with tinnitus, all of whom have a sensorineural loss caused by noise trauma or noise exposure, there is no unmasking for (at least) one signal frequency in the region of the tinnitus. However, unmasking does occur for (at least) one signal frequency in the region without tinnitus. The frequency region of the tinnitus is inferred from pitch matches and from determination of the frequency region of the noise needed to mask it. For comparison, data from three normal subjects also are included. For the subjects with tinnitus, two-tone forward masking patterns are decidedly different in the normal and the tinnitus regions.


The contribution of forward masking to saccadic inhibition of return

Inhibition of return is the name typically given to the prolonged latency of motor responses directed to a previously cued target location. There is intense debate about the origins of this effect and its function, but most take for granted (despite lack of evidence) that it depends little on forward masking. Therefore, we re-examined the role of forward masking in inhibition of return. Forward masking was indexed by slower saccadic reaction times (SRTs) when the target orientation repeated the cue orientation at the same location. We confirmed effects of orientation repetition in the absence of an attentional bias when cues were presented on both sides of fixation (bilateral presentation). The effect of orientation repetition was reduced with high target contrast, consistent with a low-level origin such as contrast gain control in early visual areas. When presenting cues on only one side of fixation (unilateral presentation), we obtained inhibition of return with longer cue-target intervals and facilitation with targets presented shortly after the cue. The effect of orientation repetition was reduced when facilitation was observed, but was as strong as with bilateral cues when inhibition of return was observed. Therefore, forward masking may contribute to the inhibition of return effect by delaying reaction times to repeated features at the same location, but is not a principal cause of inhibition of return in agreement with previous views.

Significance statement: The saccadic inhibition of return effect is a reaction-time cost when responding to a pre-cued location. Additional object updating costs are typically invoked to explain reaction-time costs observed when cue and target have the same shape. Yet, lower-level, forward masking of the target by the cue can not be ruled out. Importantly, we show an effect of orientation repetition that is consistent with low-level forward masking rather than object updating costs and that does not interact with inhibition of return.

Kľúčové slová: Contrast adaptation Contrast gain control Forward masking Inhibition of return Orientation-tuning Reaction times Saccadic eye movements.

Figúrky

Stimuli and trial sequence for…

Stimuli and trial sequence for all experiments. In Experiments 1 and 2 (bilateral…

Results from Experiment 1 with…

Results from Experiment 1 with bilateral cue presentation and low target contrast. (…

Results from Experiment 2 with…

Results from Experiment 2 with bilateral cue presentation and varying target contrast. (…

Results from Experiment 3a (…

Results from Experiment 3a ( a, b ) and Experiment 3b ( c,…


What is forward masking - Psychology

Informational masking: an experimentalist s position statement

The energetic vs. informational distinction

According to a loose definition, informational masking (IM) is any form of perceptual masking or interference that cannot be construed as energetic masking (EM). Defined as such, IM is too vast a concept to be of much practical use just like timbre. This does not mean that the distinction between EM and IM is not important it certainly provides a good starting point. But if we want to make some progress, we must go beyond it. Oh and, BTW, for those of you who think that the detection of a pure tone in noise involves only EM, read: Lutfi (1990).

The peripheral vs. central distinction

This distinction comes just above the previous one on the scientific utility scale. Knowing that IM cannot be explained mainly or solely in terms of peripheral masking is somewhat useful. At the very least, it tells physiologists interested in the neural bases of this phenomenon that they shouldn t just look in the auditory nerve. Unfortunately, contrary to the once predominant view among auditory scientists, the central auditory system is a lot more than just an appendix to the cochlea so, knowing that IM is central still leaves us with a world of possible mechanisms to explore. In addition, it s worth noting that, even though IM undoubtedly involves central phenomena, peripheral functional properties such as frequency selectivity can nonetheless play an important role in determining it: in particular, the amount of IM in experiments where the effect appears to be due chiefly to listener s uncertainty can be predicted (quantitatively and rather successfully) by the ensemble variance of peripheral auditory filter outputs evoked by randomly-varying maskers (see Lutfi, 1993). From that point of view, the peripheral vs. central distinction starts to fade.

The low- vs. high-uncertainty distinction

This marks the great divide between the purists , who think that true IM only arises in conditions where the listener is highly uncertain about what the next stimulus is going to be like, and the generalists who count as IM perceptual interference or masking that cannot be EM, yet is observed under conditions where uncertainty is minimal. For instance, the latter might categorize MDI or other forms of across-channel interference as IM. However, we would like to suggest that the notion of uncertainty contributes to blur things rather than to clarify them. Until uncertainty can be defined precisely and measured in another way than through IM (which otherwise leads to a circular argument), the notion should be abandoned in favor of physical and quantifiable notions like the degree of stimulus variability or the number of possible stimuli that can occur during the course of an experiment.

The synthetic vs. analytic distinction, selective attention, and perceptual organization

For some, IM is a failure of selective attention to the target. While this may be true, it does not help much, unless we can more easily determine why selective attention to the target fails than we can determine why IM occurs. Unfortunately, at this point, the factors that determine a listener s selective attention seem to be at least as obscure as those that determine IM. Let s note also that there are different ways in which selective attention to the target can fail. The listener s attention can be distracted away from the target by one or more of the masker components (i.e., the listener is still attending selectively but to the wrong thing). Alternatively, the listener may be unable to perceptually separate the target from the masker components, and IM may then result from the resulting global (synthetic) percept being dominated by the more energetic and numerous masker components. Looking for ways of experimentally measuring the respective contributions (if any) of these two types of mechanisms (i.e., distraction and perceptual grouping) seems like a necessary avenue for research on IM. One interesting implication of the notion that IM depends upon perceptual organization (i.e., little or no IM if the target can be perceptually segregated from the masker), is that knowing what factors promote segregation, we would also know what factors should reduce IM. Let s note in this respect that perceptual segregation depends not just on the properties of the stimulus, but also on the listener s experience (internal templates or memory traces). The distinction between analytic and synthetic listeners appears to imply that listeners differ greatly in their ability to form or utilize templates. The question, then, is why should they? Prior experience comes to mind, and while some synthetic listeners appear completely impermeable to protracted psychoacoustical training (Neff and Dethlefs, 1995), musical training appears to favor analytic-listening abilities (Oxenham et al., 2003), suggesting that at least some forms of training can influence IM.

Exploring the perceptual and neural mechanisms of IM: start simple

We d like to conclude this statement by arguing for a start-simple philosophy, which we are currently putting in practice as we re trying to better understand (and build models of) the perceptual and neural mechanisms of another vast and complex aspect of auditory perception: auditory scene analysis. Rather than trying to embrace the phenomenon in all its variety and complexity, we start by selecting a simple experimental paradigm, which captures some basic aspect of the perceptual phenomenon under study. As it turns out, one of the paradigms that are working with comes from the IM literature, and involves the detection of repeating target tones among randomly varying, multi-component masker tones (Kidd et al., 1994 2003). This paradigm meets all the above requirements: it minimizes the role of peripheral EM (thanks to the use of a protected spectral region around the target), produces high uncertainty (with spectro-temporally varying maskers), and allows us to explore the respective contributions of selective attention, and perceptual organization. Even with such a simple paradigm, there are numerous stimulus parameters to control, and many factors that can influence perception, including for instance the average frequency separation between the target and masker components, their repetition rate, temporal regularity, Yet, with careful stimulus design, the respective contributions of different factors can be determined. Preliminary results suggest that performance is determined by only a few factors, such as the average frequency separation between the target and the maskers and their relative repetition rates. Other factors, such as temporal regularity, appear to play only a marginal role in the listener s ability to hear-out the repeating target tones among the random multi-tone maskers. Thus, the phenomenon may involve less complex and varied mechanisms than it may have seemed at first. These psychophysical results are then used to guide the search for neurophysiological correlates of the perceptual phenomenon in the primary auditory cortex, and inspire the design of models involving relatively simple neural mechanisms such as frequency selectivity, lateral and forward inhibition, and adaptation. The relative success of this simple-minded approach to the exploration of the neural basis of auditory stream segregation in recent years (e.g., Bee and Klump, 2004 Fishman et al., 2004 Micheyl et al., 2005) leads us to belief that a similar strategy may also benefit the understanding of IM.

Bee MA, Klump GM. (2004) Primitive auditory stream segregation: a neurophysiological study in the songbird forebrain. J Neurophysiol. 92, 1088-1104.

Fishman YI, Arezzo JC, Steinschneider M. (2004) Auditory stream segregation in monkey auditory cortex: effects of frequency separation, presentation rate, and tone duration. J Acoust Soc Am. 116, 1656-1670.

Kidd G Jr, Mason CR, Deliwala PS, Woods WS, Colburn HS (1994) Reducing informational masking by sound segregation. J Acoust Soc Am 95, 3475-3480.

Kidd G Jr, Mason CR, Richards VM. (2003) Multiple bursts, multiple looks, and stream coherence in the release from informational masking. J Acoust Soc Am. 114, 2835-2845.

Lutfi RA (1990) How much masking is informational masking? J Acoust Soc Am. 88, 2607-2710.

Lutfi RA (1993) A model of auditory pattern analysis based on component-relative-entropy. J Acoust Soc Am. 94, 748-758.

Micheyl C, Tian B, Carlyon RP, Rauschecker JP. (2005) Perceptual organization of tone sequences in the auditory cortex of awake macaques. Neuron 48, 139-148.

Neff DL, Dethlefs TM (1995) Individual differences in simultaneous masking with random-frequency, multicomponent maskers. J Acoust Soc Am. 98, 125-134.

Oxenham AJ, Fligor BJ, Mason CR, Kidd GJr (2003) Informational masking and musical training. J Acoust Soc Am. 2003 114, 1543-1549.

First, I am sorry I cannot attend this conference. Useful discussions have already begun on the web site and I will follow them with interest. Barbara and Shihab were kind enough to allow me to add a couple of thoughts to the growing collection and I appreciate that, and also congratulate them for doing such a good job of organizing this workshop.

Bill Yost s contribution mentioned my past forays into IM, so I ll begin by responding to a couple of his thoughts. The easiest one is his concerns about whether we should be talking about informational masking vôbec. In our first mention of that term (1976) we had reported that in tonal patterns the later occurring components tended to interfere with the processing of earlier ones, and noted that others had reported similar effects which authors variously referred to as recognition masking , blanking , informational masking , or temporal interference. In that paper we elected to use recognition masking , since it seemed a better descriptor of loss of frequency resolution as a consequence of interference by temporally adjacent stimuli. By 1981, however, we had realized that under high trial-to-trial uncertainty, not only were frequency-discrimination thresholds elevated for components of tonal patters, but the detection thresholds for those same components were also elevated by as much as 40-50 dB, above the levels measured under minimal uncertainty. That made me a bit more comfortable in referring to the influence of context on target-tone processing as informational masking , since the shift in detectability that some might infer from that term did in fact occur. Last year, in the paper in Acustica, I argued for explicit recognition of at least two forms of IM, IM(S) and IM(U). I am certainly not wedded to those terms, but do feel that the experimental literature supports the considerable difference between the effects of signal-masker similarity (better, SN vs. N) and of uncertainty, or familiarity. Those effects differ greatly in total magnitude and also in the duration of perceptual learning, and it seems certain that at least some of their neurophysiological correlates differ.

To return to Bill s concerns, I don t believe there are three different sorts of phenomena at work here, discretely affecting detection, discrimination and recognition because, at least in our work with tonal patterns, the changes in detection and discrimination thresholds are so highly correlated that it seems most likely that they are different measures of the same mechanism of interference. The commonality of the three is also captured by Bill s observation that the ability to recognize implies discrimination, which in turn implies detection. Now as to Bill s concern that the term masking should be reserved for detection experiments, I would not be unhappy if we all began to refer to the rušenie of one stimulus with another. A rose is a rose. Bill wants to restrict interference to shifts in discrimination thresholds, but that term is so well established in a broader sense that it might better be used as the generic label for the whole class. Thus critical-band masking is one form of interference, and the degraded recognition caused by a same-sex competing talker is another quite different one.

As to Bill s quip that IM was neither informational nor did it involve masking, that is cute, but wrong on both counts. In a series of experiments we studied the role of the number and duration of target components, finally concluding that the essential measure was the duration of the target tone as a proportion of the total pattern. This seemed to imply an informational limit. Then Bob Lutfi s CoRE model made the informational assumption explicit and managed to fit the data from almost (not quite) all of our experiments. In the case of masking , by which Bill here apparently means only detection threshold shifts, we have reported large shifts in detection thresholds as uncertainty is manipulated, in numerous experiments..

Then there is Bill s concern with the central-peripheral distinction, which must hark back to his training as a behaviorist. All I can suggest in response is this:

the limiting factors for discrimination of complex sounds are often central, whereas those that limit our hearing of tones, noise bursts, or clicks tend to be peripheral. We should probably clarify our use of the central-peripheral distinction. It is obvious that you cannot prove a physiological hypothesis with psychophysical data. Therefore, no literal anatomical or physiological inferences are intended by this distinction. It is merely a convenient way of summarizing some assumptions about the functional sequence of events that must occur as sensory information is processed. These assumptions are:

(1) that there is an early stage of auditory transduction that imposes certain fixed limits on the resolving power of the whole system and (2) that additional limitations on information transmission are imposed at succeeding stages of processing, some of which may not be specific to the auditory system but rather are common to all sensory modalities. These are not new assumptions. To them we have added an additional criterion by which some of the postulated central and peripheral factors limiting information processing might be distinguished. It is that those limits on information processing that can be modified by manipulating stimulus uncertainty, or by overtraining, are central, whereas those insensitive to such limitations may not be. This distinction is modest, but we believe it can be useful in summarizing a variety of new research findings.

That is what we thought about central-peripheral distinctions in 1981 (Watson and Kelly) and that is still pretty much the way I feel about them. The 2003 letter by Durlach et al., assigns IM to degrading effects apparently occurring at higher levels than the CN, which makes reasonable sense to me, albeit it will be a bit difficult to implement their definition. As to Bill s identification of selective attention as the key concept, darn right!

I think it is important to recall an important difference between a lot of IM studies and the way we hear things in the real world. We seem able to selectively attend to essential stimulus details (establish appropriate streams?) without any required period of warm up or stream forming. In our work with word-length ten-tone patterns under high-uncertainty conditions the resolution of component frequency, duration, and intensity all were extremely degraded, compared to performance under minimal uncertainty (same pattern on every trial). But, following min(U) training, the now familiar patterns could be presented in random order and the precise resolution achieved by that training was maintained in the higher uncertainty conditions (Spiegel and Watson, 1981).

We have recently returned to thinking about the benefits of familiarity in relation to work on individual differences in auditory abilities (briefly described in Watson and Kidd, 2002 expanded article in preparation). First, individual differences in frequency and temporal resolution, obtained with many different measures, fail to predict differences in listeners abilities to identify speech sounds, under speech-babble masking. Second, the only non-speech measure that is correlated with several measures of speech processing (recognition of nonsense syllables, words, sentences), is the ability to identify familiar environmental sounds. In other words, the ability to benefit from familiarity differs from one person to another, and it covarys for speech and non-speech sounds. Tasks that group together in factor analyses in repeated studies (there have now been some 5-6 studies finding speech processing to be distinct from other measures of auditory ability) may have a common neurophysiological correlate and, Bill, we doubt that it is in the cochlea.

Thanks for your attention. Wish I could be there.

Spiegel, M.F. and Watson, C.S. (1981). Factors in the discrimination of tonal patterns. III. Selective attention and the level of target tones. J. Acoust. Soc. Am., 69, 223-230.

Watson, C. S. (2005) Some comments on informational masking.

Acta Acustica united with Acustica, 91, 502-512.

Watson, C.S., Kelly, W.J. and Wroton, H.W. (1976). Factors in the discrimination of tonal patterns. II. Selective attention and learning under various levels of stimulus uncertainty. J. Acoust. Soc. Am., 60, 1176-1186.

Watson, C.S. and Kelly, W.J. (1981). The role of stimulus uncertainty in the discrimination of auditory patterns. In D.J. Getty and J.H. Howard (Eds.), Auditory and Visual Pattern Recognition. Lawrence Erlbaum Associates.

Watson, C. S. and Kidd, G. R. (2002) On the lack of association between basic auditory


Pozri si video: Мастер класс. Маскировка остекления моделей самолетов перед окрашиванием. (Jún 2022).