Články

Prečo sa rezignujeme na naše nešťastia?

Prečo sa rezignujeme na naše nešťastia?

Video o bezmocnosti pred našimi nešťastiami

V živote neustále dostávame dobré a zlé správy. Niektorí na nás pôsobia priamejšie ako iné. Existuje však možnosť, že napriek obdobiu neustáleho nešťastia skončíme rezignáciou a podrobíme sa udalostiam bez toho, aby sme podnikli kroky na nápravu situácie.

Je to o naučenej bezmocnosti, a pasívne správanie ľudí v situácii, keď máme dojem, že nemôžeme urobiť nič, aby sme sa z toho dostali.

Video: NAŠE MESTO - ČASŤ 2. Pasho Zsolnai. (Septembra 2020).