Krátko

Imaginárna kocka

Imaginárna kocka


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Prečo vidíte kocku na obrázku tvorenom kruhmi od seba oddelenými?

Určite podľa zákona „dobrej kontinuity“ opísaného psychologickou školou Gestalt (nemecké slovo, ktoré znamená „konfiguráciu“ alebo „organizovanú totalitu“). Táto oblasť psychológie si myslí, že totality sú predchodcom, a to tak vo vnímaní, ako aj v správaní. , na časti, ktoré ho tvoria. Zákon dobrej kontinuity nám hovorí, že: tie prvky, ktoré sledujú priamku alebo hladkú krivku, identifikujeme ako členovia rovnakým spôsobom, aj keď sú od seba navzájom oddelené.

Ďalšie príklady tej istej ilúzie nájdete na ilúznej stránke.