Podrobne

Robte a prijímajte chyby: Je potrebné posunúť sa vpred

Robte a prijímajte chyby: Je potrebné posunúť sa vpred

V našom každodennom živote všetci robíme chyby, ale je to spôsob, akým im čelíme, čo nás núti učiť sa alebo sme uviaznutí v týchto zlyhaniach bez možnosti napredovania.

Aká je dôležitosť akceptovania urobených chýb?

Ako sme povedali, chyby sú súčasťou nášho každodenného životabuď nesprávnym rozhodnutím, zlým výkonom v danej situácii alebo nedobrovoľnou škodou inej osobe.

Na nápravu situácie napätia u inej osoby je najlepšie požiadať o odpustenie, pretože tým sa odstránia možné nedorozumenia a uvoľnenie napätia. Existujú však ľudia, ktorí požadujú odpustenie, je veľmi ťažké.

Ak sme zapletení do konfliktu kvôli chybe, ktorú sme urobili, Je dôležité, aby sme sa vedeli ospravedlniť s osobou, ktorá bola postihnutá, pretože inak sa problém nevyrieši, ale bude mať tendenciu komplikovať sa.

Ako sme však už povedali, sú ľudia, ktorí nie sú schopní požiadať o odpustenie, ale skôr majú tendenciu skryť chybu alebo zabrániť jej existencii, a to môže byť spôsobené rôznymi príčinami, ktoré vysvetlíme nižšie.

Na jednej strane odmietnutie žiadosti o odpustenie Dôvodom môže byť nízka sebaúcta osobou, ktorá sa ho dopustila. Povedaním „Je mi ľúto“ nás núti uvedomiť si, že sme urobili chybu, a preto nie sme dokonalí.

Každý si vytvára obraz o sebe (to, čo nazývame self-image), založený na subjektívnych presvedčeniach o našej osobnosti, a zachovanie tohto self-image niekedy vedie ľudí k tomu, aby sa vyhli zraniteľnosti.

Preto sa ľudia s nízkym sebapoznaním vyhýbajú žiadaniu o odpustenie uistite sa, že vaša osobnosť neznamená slabosť alebo neschopnosť vyrovnať sa s určitými situáciami, pretože to prispieva k ďalšiemu zhoršovaniu obrazu, ktorý majú samy o sebe.

Existujú aj ľudia, ktorí spájajú čin žiadania o odpustenie s pocitom poníženia, vďaka ktorému sa im vyhýbajú, aby nepoškodili sebaúctu, napriek tomu, že sa cítia zle kvôli príčine problému.

Ak však namiesto skresľovania situácie robíme to, čo robíme spoznať našu chybu a požiadať o odpustenie, pocity nepohodlia spôsobené týmto zlyhaním zmiznú a spôsobia zmysel pre zodpovednosť a kontrolu situácie.

Na druhej strane, ďalším dôvodom, pre ktorý je úkon žiadania o odpustenie niekedy pre nás taký zložitý, môže byť narcizmus: existujú ľudia s príliš vysokým poňatím seba samého, čo spôsobuje, že nevnímajú svoje vlastné zlyhania, a preto , potreba ospravedlniť sa.

V tomto riadku tiež nájdeme ľudia s nedostatkom empatie, ktorí sa jednoducho neidentifikujú so škodami alebo problémami, ktoré môžu spôsobiť druhej osobe, a preto sa nemusia báť riešenia konfliktu, ktorý sami spôsobili.

Dôležitosť žiadosti o odpustenie

Vedieť, ako požiadať o odpustenie, je dôležité, aby sme sa nenechali ovládnuť strachom a neistotou. Okrem toho skutočnosť Ospravedlnenie má pozitívny vplyv na naše emocionálne zdravie, ako napríklad:

Naučte sa ospravedlňovať to núti ostatných, aby nás videli ako viac empatických ľudí a zodpovedne, pretože týmto spôsobom ukazujeme našu ľudskejšiu stránku, ktorá tiež pomôže ostatným zaobchádzať s nami rovnakým spôsobom.

Ospravedlňujeme sa pomôžte nám zlepšiť naše vzťahy s ľuďmi okolo nás, pretože dôvera je základom akéhokoľvek vzťahu priateľstva alebo páru, ako aj komunikácie a schopnosti jasne vyjadriť, čo nás znepokojuje.

Čelenie týmto typom situácií lepšie sa spoznáme, okrem zlepšovania nášho sebapoznania, pretože si budeme vedomí našich ctností aj našich vád a naučíme sa ich akceptovať.

Zároveň budeme k sebe úprimnejší pri posudzovaní situácií, v ktorých sme zapojení, a tiež pri učení, aký je najlepší spôsob reagovania a ako sa cítiť pohodlnejšie pri našom spôsobe riešenia problémov.

Akceptujeme naše chyby a uvedomujeme si ich, opustíme perfekcionistický životný štýl čo často spôsobuje zbytočné pocity frustrácie a stresu. Preto bude pre nás ľahšie byť šťastní.

A konečne, ospravedlňujeme sa, aby sme sa poučili z našich chýb a zlepšovať sa ako ľudia, takže v budúcnosti bude pre nás ľahšie prekonať nepriazne a tolerovať frustráciu.

Keď si dovolíme robiť chyby a robiť chyby, učíme sa tolerovať s ostatnými, ako aj so sebou, s tým, čo máme nové nástroje na riešenie rôznych situácií.

Môže vás zaujímať: Ho'oponopono: najkrajší spôsob, ako požiadať o odpustenie