Podrobne

Ako rozvíjať sebavedomie

Ako rozvíjať sebavedomie

V živote existuje jeden aspekt, ktorý dokáže úplne definovať našu cestu tak či onak. Hovoríme o sebavedomí, pretože toto podmieňuje aj tie najmenšie rozhodnutia a činy nášho každodenného života, koná, ktoré, hoci to nevidíme, majú veľké následky. Pozrime sa, ako ju rozvíjať.

Ako formujeme našu sebavedomie

Jedným z aspektov, ktorý najviac škodí našim životom, aj keď si to neuvedomujeme, je nedostatok dôvery v seba samých. Zvyčajne je to výsledok vzdelávania, v ktorom sa tento aspekt nepropagoval alebo v ktorom bol nadmerne kritický alebo náročný na dieťa.

Keď nebudeme mať sebadôveru, budeme slabí a veľmi zraniteľní každodennými problémami. Pokiaľ sa tomu chceme vyhnúť, nie sme v bezpečí pred nepredvídanými udalosťami a komplikáciami, ktoré budeme mať zaoberať sa čo najväčšou integritou a bezpečnosťou.

Preto pred testami, ktoré život predstavuje, musíme byť pripravení. A tu začína byť sebavedomie, základný pilier, aby sme mohli úspešne vyriešiť konflikty a problémy.

Zlepšenie tejto schopnosti je preto nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa, a hoci to nie je ľahké, nie je, existuje veľa vecí, ktoré môžeme stratiť v dôsledku tejto nedôvery. Preto by sme mali lepšie pracovať na jeho rozvoji a posilnení.

Kroky na rozvoj sebavedomia

ale, Ako sa vyvíja sebavedomie? Prvá vec, ktorú musíme vedieť, je, že budeme musieť prekonať obavy. Čeliť pohovoru, nadviazať osobný vzťah, riešiť konflikty alebo niečo také ľahké, ako povedať, čo si myslíme, je niečo, čo sa musíme naučiť robiť s dôverou.

Predovšetkým je to dôležité zistiť, kde je táto slabina a odkiaľ to pochádza Ak to ľudia vytvorili alebo povzbudili (alebo zostanú), mali by sme sa pokúsiť posunúť čo najďalej od nich a ich vplyvu.

Musíte pochopiť, že niekedy ľudia, ktorí nás milujú, ako rodina, často vnášajú túto nedôveru pre svoje vlastné obavy. Sme však bytosti úplne schopné prekonať a pre seba žiť.

Z tohto dôvodu Sebadôvera prechádza poznaním seba samého. Môžete si zostaviť zoznam toho, ako sa vidíte, aké sú vaše silné stránky a aké sú vaše slabé stránky. Prvá by mala slúžiť na to, aby ste sa cítili bezpečne, a druhá by ich mala vnímať iba ako body, v ktorých môžete zlepšiť.

Zamerajte sa na to, čo môžete urobiť, aby ste sa cítili neisto. Z tohto dôvodu je to dobré Zamyslite sa nad predchádzajúcimi skúsenosťami, ktoré sme mohli mať, a zistite, ako sme tomu vtedy čelili.

Určite nájdete chvíle, keď ste prekonali seba, keď ste si mysleli, že to nedokážete. Premýšľajte a meditujte o tom, ako ste to urobili, a uvidíte, že ak ste to raz dosiahli, môžete to urobiť viackrát.

V prípade časov že máte pocit, že ste zlyhaliJe tiež užitočné zostaviť zoznam toho, čo nefungovalo, kde si myslíte, že ste zlyhali a čo by ste mohli urobiť, aby ste tomu zabránili.

Ak zistíte, že vaša nedôvera mala niečo urobiť, jasne uvidíte, čo by ste sa mali v najbližších rokoch zmeniť. Počas dňa na deň si uvedomte malé veci, v ktorých môžete vylepšiť a prekonať svoje obavy. Uvidíte to kúsok po kúsku a bez toho, aby ste si to takmer neuvedomovali, ste si toho vedomí.

Preto je ideálnym riešením na zvýšenie sebavedomia sústrediť sa na všetko, čo môžete urobiť, vždy robiť malé kroky a robiť malé výzvy. Nie je to potrebné (ani realistické) zmena zakorenených vzorcov správania Za pár dní.

Najlepšie je zistiť, aké sú malé situácie každodenného života, v ktorých si uvedomujete, že vaša nedôvera v seba samého vás negatívne ovplyvňuje. Akonáhle budete vedieť, čo to je, začnite pracovať na zmene niektorých svojich správaní a uvidíte, že kúsok po kúsku predpokladáte túto novú formu zvládania.

Musíte si tiež byť vedomí toho, čo máte, ďakujem za príležitosti, ktoré nám život ponúka, a samozrejme predpokladať, že nie sme dokonalí. Chyby sú niečo, čo musíte urobiť, aby ste sa naučili a nemali by ste sa za to trestať. Je to všetko súčasť procesu učenia.

Keď tieto myšlienky internalizujete a budete rešpektovať seba a svoje vlastné slabosti, zvýšite svoju dôveru v seba samého, čo sa prejaví aj zvonka a vo vašom okolí.

Preto sa musíte pohnúť prijatie seba, vedzte, že si zaslúžite všetko dobré, čo sa s vami deje, a nie ste potrestaní za svoje chyby, ale vnímajte ich ako príležitosť na zlepšenie a pokrok. Uvidíte, že sa budete postupne cítiť v pohode so sebou.

A konečne, je nevyhnutné rozvíjať sebavedomie Ak chceme, aby bol náš život v súlade s našimi snami a dosiahli naše ciele. Preto je dôležité robiť hĺbkovú prácu, poznať seba, prijať seba a zlepšovať sa každý deň.