Články

Zmeňte frázu na nepravdivú

Zmeňte frázu na nepravdivú

Táto veta nemá číslo N spoluhlásky.

Nahrádza N predchádzajúcej vety číslom vyjadreným písmenami, ktoré spôsobujú nepravdivosť vety.

Riešenie

Aby sa zabezpečilo, že vyhlásenie je nepravdivé, musíme hľadať číslo vyjadrujúce počet súhlások vo vete vrátane nového zavedeného slova. Odmietnutie uvedené vo vete spôsobí, že veta bude nepravdivá.

Táto veta nemá číslo devätnásť spoluhlásky.

Čo je nepravdivé, pretože má 19 spoluhlásk.