Krátko

V ktorý deň sme?

V ktorý deň sme?

Ak je dnes nedeľa, Aký je deň nasledujúci po dni nasledujúcom po dni predchádzajúcom včerajšku?

Riešenie

to je sobota.