Informácie

Estetická klinika

Estetická klinika

Všetci pacienti, ktorí idú na estetickú kliniku, sú podrobení prísnej kontrole, pri ktorej sú vážení. Priemerná hmotnosť mužov, ktorí sa zúčastnili na konzultácii, bola v priebehu jedného týždňa 90 kg, zatiaľ čo priemerná hmotnosť žien bola 65 kg. Ak priemerujeme všetky hmotnosti počítajúce mužov a ženy, dáva 75 kg

Ak sa toho týždňa zúčastnilo 60 mužov, Koľko žien bolo navštívených?

Riešenie

Ak zavoláme x muži, ktorí prišli a a Ženy dostávajú nasledujúcu rovnicu:

kde dostaneme 15x - 10r = 0 a zjednodušenie 3x - 2r = 0, preto: x / y = 2/3. Ak vieme, že sa zúčastnilo 60 mužov, odvodzujeme to Navštívilo 90 žien.