Informácie

Singles vs. Ženatý

Singles vs. Ženatý


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

V jednej hre proti ženatému mužovi sa Juan pozerá na Carmen a Carmen na Davida. Juan je ženatý a David je slobodný.

Pozerá sa ženatý muž na jedinú osobu?

a) Áno
b) č
c) Nedá sa s istotou určiť

Riešenie

Pretože môžete byť len ženatý alebo slobodný, máme pre Carmen dve možnosti:

Možnosť 1 -> Carmen je samostatná. V tomto prípade, pretože Juan (ženatý) sa pozrie na Carmen (slobodný), odpoveď je ÁNO
Možnosť 2 -> Carmen sa vzala. V tomto prípade, pretože Carmen (vydatá) sa pozrie na Davida (slobodná), odpoveď je tiež ÁNO

Preto, či je Carmen ženatý alebo slobodný, VŽDY je ženatý muž, ktorý sa pozerá na jedného.